Relacja: Pielgrzymka autokarowa po „Pomezanii” – 30-04-2022 r.

1.  W sobotnie przedpołudnie 30 kwietnia br. punktualnie o godz. 9.30, 47-osobowa między-parafialna grupa pielgrzymkowa pojawiła się na dziedzińcu kwidzyńskiego zamku. Przez prawie 90 min. bardzo ciekawie oprowadzał pan przewodnik Adam.

Potem przeszyliśmy przed konkatedrę, by po chwili już z innym przewodnikiem kontynuować  zwiedzanie. Po wejściu do strefy krypt oraz chóru nad prezbiterium nawiedziliśmy domniemaną celę bł. Doroty z Mątew (ostatnie 13 mc-y życia).  Ok. 12.40 wyruszyliśmy autokarem w dalszą drogę.

foto: ks. Grzegorz Błasiak
2.  Do Sanktuarium w Świętym Gaju, miejsca męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha na Pomorzu  dotarliśmy ponad 20 min przed rozpoczęciem uroczystości. Ok. 14.00 wyruszyła z kościółka procesja asysty z relikwiami św. Wojciecha. Mszy św. przewodniczył Bp. Oleg z diecezji Witebskiej na Białorusi, Słowo Boże wygłosił ks. Bp. Jezierski. Wśród kilkuset, może tysiąca uczestników były grupy zorganizowane np. piesze, rowerowe itd.                           Foto: Katarzyna i Lubomir Szmyt
3.      W drodze powrotnej dotarliśmy do Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku, by lepiej poznać tę „Bazylikę Solidarności”. Szczególny podziw wzbudził widok „Ołtarza Bursztynowego”. Miejscowy wikariusz pokrótce przybliżył nam historię powstania i bogatą symbolikę w nim zawartą. W odnowionym wnętrzu bazyliki jest wiele innych pamiątek nawiązujących do wydarzeń z II WŚ oraz powojennej historii Polski.

Ostatnim akordem sobotniego wyjazdu był spacer w kierunku nabrzeża nad Motławą. Grupa zatrzymała się by wykonać pamiątkowe zdjęcia grupowe m.in. przy dawnym kościele św. Jana, nad brzegiem Motławy naprzeciw statku-muzeum „Sołdek”. Po przejściu obrotową kładką oraz po nabrzeżu nowo zabudowanej wyspy uczestnicy doszli na parking przy ul. Elbląskiej.  Stamtąd wyruszyli autokarem, który szczęśliwie przywiózł wszystkich z powrotem do swoich miejscowości.

Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji tej pielgrzymki Państwu Grażynie i Ryszardowi Pieżgalskim z Rumi-Janowa oraz p. Katarzynie i Lubomirowi Szmyt za oprawę muzyczną czyli piękną grę na gitarze oraz śpiew.    Tekst (całość) i foto: ks. Grzegorz Błasiak