Rok Wiary

W czwartek 11 października w Kościele Powszechnym rozpoczęcie Roku Wiary ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI. Także w naszej parafii o godz. 18.30 odbędzie się szczególnie uroczysta koncelebrowana Eucharystia na którą zapraszam wszystkie grupy duszpasterskie działające w parafii, dzieci i młodzież a także dorosłych. Tego dnia uroczyście wniesiemy do kościoła Pismo św., dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego oraz odnowimy wyznanie wiary. Przed tą Mszą św. można do wystawionej puszki wrzucić imiona naszych bliskich, których w sposób szczególny chcemy w tej mszy św. polecić Panu Bogu, by prosić o ich nawrócenie – powrót do Pana Boga i Kościoła. Taką specjalną intencję w roku wiary sprawować będziemy każdego 11 miesiąca.

Zobacz film 

Rok Wiary

W świetle tego postanowiłem ogłosić Rok Wiary. Rozpocznie się on 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. 11 października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Przygotowanie tego dokumentu, autentycznego owocu Soboru Watykańskiego II, było postulowane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 r. jako narzędzie mające służyć katechezie, i powstał dzięki współpracy całego episkopatu Kościoła katolickiego.

Papież Benedykt XVI, Porta Fidei

 
 

– Benedykt XVI ogłasza Rok Wiary
– Porta Fidei (List Apostolski Benedykta XVI)
– Nota Kongregacji Nauki Wiary (wskazania na Rok Wiary)
– Odpust na Rok Wiary
– Zaproszenie Metropolity Gdańskiego na rozpoczęcie Roku Wiary
– Sobór Watykański II (dokumenty on-line)
– Katechizm Kościoła Katolickiego (dokumenty on-line)
– Lineamenta – Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej (Synod Biskupów)
– Instrumentum Laboris- Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary (Synod Biskupów)
– Kalendarium obchodów Roku Wiary (Stolica Apostolska)
– Kalendarium obchodów Roku Wiary (Konferencja Episkopatu Polski)
– Strona Roku Wiary (Watykan)
– Strona Konferencji Episkopatu Polski
– Strona Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP
– Strona Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży
– Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE Gdańsk)
– Panie przymnóż nam wiary (materiały duszpasterskie)
– Gdyńska Szkoła Wiary
– Sopocka Szkoła Wiary
– Hymn Roku Wiary
– Ikona Roku Wiary
– Logo Roku Wiary
– Msza o Nową Ewangelizację (formularz)
– Credo (wersja uroczysta)
– Credo (propozycja śpiewu, muz. Ks. Wojciech Lewkowicz)
– Sobór Watykański II (Wikipedia)
– Sobór Watykański II (skrót)
– Katechizm Kościoła Katolickiego (Wikipedia)
– Katechizm Kościoła Katolickiego (skrót)
– Katechizm w wersji dla młodzieży YOUCAT
– Katechizm w wersji dla młodzieży YOUCAT (Wikipedia)
– Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
– Ogólnopolskie inicjatywy w Roku Wiary (Komisja Duszpasterstwa KEP)
– Wprowadzenie w obchody Roku Wiary
– Propozycje duszpasterskie dla parafii (Wydział Duszpasterski KMG)
– Otwarcie Roku Wiary w parafiach (wskazania)
– Propozycje tematów do wykorzystania w Roku Wiary
– KKK (skrócony spis treści, część I „Wyznanie wiary”)
– Materiały duszpasterskie „Panie przymnóż nam wiary”
– Materiały duszpasterskie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP
– Modlitwa na czas Roku Wiary (z elementami śpiewanymi)
– Sławni ludzie o wierze (cytaty)
– Współcześni o wierze (cytaty)
– Święci o wierze (cytaty)
– Porta Fidei (cytaty)
– Modlitwy
– Benedykt XVI ogłasza Rok Wiary (ks. D. Kowalczyk SJ)
– Czym jest nowa ewangelizacja (Abp Rino Fisichella)
– Czas nowej ewangelizacji (Abp Rino Fisichella)
– Nowa ewangelizacja (Kard. Joseph Ratzinger)
– Nowa Ewangelizacja w rozumieniu Jana Pawła II (Kard. Paul Cordes)
– Nowa ewangelizacja oznacza zmianę myślenia
– Nowa ewangelizacja musi przyspieszyć
– Wkład kościelnych ruchów religijnych i nowych wspólnot w Rok Wiary
– 9 zasad przekazywania wiary
– Rusza Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji
– Język religijny narzędziem nowej ewangelizacji
– Synod Biskupów wyznaczy „geografię” nowej ewangelizacji
– Oby nowa ewangelizacja stała się pięknym owocem Roku Wiary
– Historię Soboru Watykańskiego II trzeba napisać od nowa
– Biskupi polscy na synodzie o nowej ewangelizacji
– Inauguracja Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji
– Jak będą przebiegały prace Zgromadzenia Synodu Biskupów

 
 

tekst pochodzi z www.diecezja.gda.pl