Wojewódzki Konkursy z Okazji Narodowego Święta Niepodległości

W związku z obchodami 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Województwa Pomorskiego do udziału w uroczystościach oraz konkursach, które stanowią wyjątkową okazję do wyrażenia swojego patriotyzmu przez sztukę. Konkursy odbywać się będą pod patronatem wielu cenionych instytucji i osobistości.

„Patriotyzm musi się łączyć z pamięcią… I musimy uparcie go budować.” – Lech Kaczyński, 2009

Puck 2023 staje się miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mieli okazję dać wyraz swoim uczuciom i refleksjom na temat polskiej tożsamości i historii. Konkursy plastyczne i fotograficzne, których główną osią jest tematyka niepodległości, mają na celu nie tylko uczczenie ważnych wydarzeń z przeszłości, ale również inspirowanie młodego pokolenia do przemyśleń na temat przyszłości naszego kraju i wartości, które niesie ze sobą patriotyzm.

 

Wielowymiarowe Cele Konkursów

  1. Kształtowanie Patriotyzmu: Promowanie wartości patriotycznych poprzez nawiązywanie do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  2. Edukacja i Pamięć: Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych oraz uczczenie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  3. Sztuka i Kreatywność: Rozwijanie pasji plastycznych i fotograficznych wśród dzieci i młodzieży, promując jednocześnie różnorodność form wyrazu artystycznego.
  4. Lokalna Tożsamość i Wspólnota: Budowanie lokalnej tożsamości i dostrzeganie roli Kościoła Katolickiego w kształtowaniu wspólnoty narodowej.

 

Prace Plastyczne i Fotograficzne – Okno na Polską Duszę

  • Prace Plastyczne: Uczestnicy mogą zgłaszać prace w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej) o formacie A4. Motywem przewodnim jest „Niepodległa Polska i jej dziedzictwo”.
  • Konkurs Fotograficzny: Pod tytułem „Miejsca Pamięci walk o Niepodległą w jesiennej odsłonie obiektywu”, uczestnicy prezentują swoje spojrzenie na miejsca, które symbolizują walkę o niepodległość Polski.

 

Harmonogram i Organizacja

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2023 roku, natomiast uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowano na 23 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

Koordynatorem konkursów jest Jan Trofimowicz, który jest dostępny pod numerem telefonu 508-738-161 oraz adresem e-mail: jasiu.t@wp.pl.

REGULAMIN 11 LISTOPADA 2023 PLASTYKA I FOTO

Nagrody, które Inspirować Mogą

Przewidziano bogaty pakiet nagród, który obejmuje nie tylko dyplomy i medale, ale także pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Prace będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych, od uczniów szkół podstawowych po uczniów szkół średnich i zawodowych.

 

Podziękowania i Patronaty

Organizatorzy składają podziękowania dla współorganizatorów i sponsorów, a także do wszystkich, którzy wsparli organizację tego wydarzenia. Również wyrażają nadzieję, że patronaty, o które zwrócili się do różnych instytucji, zostaną przyznane i będą one mogły wesprzeć te wartościowe inicjatywy.

Konkursy stanowią okazję do tego, by spojrzeć na przeszłość przez pryzmat twórczości i ekspresji, ale także po to, by kształtować przyszłość, w której pamięć o bohaterach i ich ofiarności będzie trwała wiecznie w sercach kolejnych pokoleń Polaków.