XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych.